Dine sygepapirer udleveres til arbejdsgiver – ny højesteretsdom februar 2017

Din chef har adgang til dine sygepapirer

En ny afgørelse har skabt præcedens for arbejdsgivernes adgang til langtidssygemeldte medarbejderes sundhedsdata

Den personlige retssikkerhed er bragt ind i ny diskussioner på sundhedsområdet efter en afgørelse fra Højesteret, der har åbnet op for at arbejdsgivere kan få adgang til personfølsomme oplysninger om deres medarbejdere. Afgørelsen er kommet i en sag, hvor en langtidssygemeldt pædagog i behandling for depression er blevet opsagt efter at arbejdsgiveren har haft adgang til forløbet omkring medarbejderens behandling. Domsafgørelsen har siden været kritiseret fra forskellige brancheforeninger, der mener at der i dette tilfælde har været en forkert brug af loven og hvorledes den har været tiltænkt i sin brug.

Beskæftigelsesministeren Troels Lund Poulsen (V) er orienteret om sagen og har kommenteret at det ikke har været hensigten at arbejdsgivere skulle have adgang til oplysninger af en så personlig karakter. Han har derfor foreslået ændringer på området i en hastebehandling, så man kan sikre arbejdstagernes retssikkerhed. Der arbejdes pt. på at skabe et overblik på området og der er ikke endnu fremkommet konkrete forslag til ændringer.

 

Politiken 24. februar 2017

http://politiken.dk/indland/art5848748/Chefen-m%C3%A5-gerne-se-dine-fortrolige-sygedata

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *