Hvad er coaching?

*Det kan være svært at svare på spørgsmålet “Hvad er coaching?”, men vi vil her gøre et forsøg. Coaching er et begreb i udvikling, og som bliver mere og mere anvendt som teknik for at perspektivere sit liv og de ressourcer, man godt kunne tænke sig at få i spil. Sagt på en måde, det er en metode og teknik, som fremmer forandring. Det handler om at hjælpe et andet menneske til at opnå det bedst mulige liv. Dette gøres ved at frigive den enkeltes potentiale og ressourcer.

Indenfor coaching er der ikke nogen endegyldig sandhed. Der tages altid udgangspunkt i den enkeltes egen fortælling og opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Coaching indeholder ingen budskaber eller løftede pegefingre. Coaching stiller derimod åbne og udfordrende spørgsmål, så den enkelte får mulighed for at reflektere og selv søge svarene.

Teknikken kan bruges i mange sammenhænge, fx ved personlig udvikling, karrierevalg, stresssituationer og generelt, hvor man ønsker at blive mere bevidst om sine egne både gode og mindre gode sider, så valget af handlinger herefter bliver et mere reelt tilvalg.

Hvorfor gå til coach?

Står du overfor nogle vigtige beslutninger i dit liv? Føler du, at du er gået ned med stress, eller har du bare brug for forandring i dit liv? Er du udfordret og overbelastet på jobbet eller i privatlivet? Eller kunne du godt tænke dig at forbedre din livskvalitet? Problemer i parforholdet, både før, under og efter processer, igen kan det være gavnligt at få sparring. Se forsiden med diverse udtalelser om forløb.

Hvis du kan genkende noget af dette, har du allerede incitament til at prøve coaching. Du behøver hverken være sygemeldt eller i gang med et karriereskift for at kunne få gavn af coaching. Coaching er for alle, der selv ønsker forandring eller personlig udvikling.