Dårlig er stærkere end God

Undersøgelser og mange forskere er enige om at Dårlig er stærkere end God, dvs. vores hjerne prioriterer det negative fremfor det positive, da det er en overlevelsesmekanisme.

Dårlige oplevelser, følelser og feedback påvirker os mere end gode oplevelser, følelser og feedback, og vi tænker derfor mere over negative information. For eksempel hvis vi lærer noget negativt om en person vil det negative betyde mere end at lære noget positivt om selv samme person. Nogle forskere mener det ligger i vores natur at fokusere mere på det negative, da vi i sin tid kun overlevede hvis vi var indstillet på negative ting såsom trusler udefra, men dette er ikke bevist. Så spørgsmålet er om Dårlig om stærkere end God? Dette har nogle forskere fundet bevis for i omtrent 100 forskellige studier, og her kommer vi med et par eksempler på hvad de fandt.

Begivenheder:

Lige fra dagligdagsbegivenheder til store livsændrende begivenheder reagerer mennesker stærkere på negative end positive hændelser. Forskere har fundet ud af at negative begivenheder resultere i stærkere følelser, det påvirker hvordan man justere sit nye liv ind, og har længerevarende effekt. For eksempel kan nævnes en undersøgelse hvor folk enten modtog 50 kroner eller mistede 50 kroner. Den nød folk beklagede de havde over at have mistet 50 kroner var noget større end den glæde folk havde ved at tjene 50 kroner.

Tætte relationer:

Mange undersøgelser vedrørende ægteskaber viser at tætte relationer mellem to mennesker bliver påvirket mere af negative hændelser end positive. Faktisk viser en undersøgelse at for at et ægteskab skal kunne fungere så skal positive og gode interaktioner opveje de dårlige med 5 til 1, fordi de negative hændelser påvirker mere. Derfor mener forskere at for at få et godt langvarigt forhold er det vigtigere at fokusere på ikke at gøre dårlige ting end at gøre gode.

Følelser:

I flere undersøgelse har forskere studeret sproget som udgangspunkt for hvor mange negative ord og positive ord man kan bruge om følelser. Her fandt de ud af at der var en stor forskel på antallet af ord. Negative ord stod for 62 % af alle ordene og 38 % for de positive. Andre lignede undersøgelser har bekræftet dette fænomen. Desuden genererer negative følelser mere kognitiv tænkning end og påvirker opførsel mere end positive følelser. Folk fokusere mere på at undgå negativt humør end de prøver at skabe godt humør, og vi husker dårligt humør og negative følelser bedre.

Indlæring/lærdom:

Mange forskere har undersøgt hvordan indlæring sker bedst – i form af straf eller belønning. De fandt at straf førte til en hurtigere indlæring end belønning. For eksempel foretog de en undersøgelse hvor børn blev delt i to grupper. Den ene gruppe modtog et stykke slik som belønning når noget var rigtigt. Den anden gruppe startede med alt slikket, men fik taget et stykke, hvis de svarede forkert. Børnene som blev straffet klarede sig meget bedre end den anden gruppe, som blev belønnet. Lignende undersøgelse understøtter dette, så det er ikke et enkeltstående tilfælde.

Udvikling hos børn:

Et andet bevis for at Dårlig er stærkere end God ses hos børns udvikling. Undersøgelser har vist at dårlige miljøer påvirker børn negativt. Hos børns IQ niveau betød miljøet mere end genetik hos de dårligere stillede familier, hvorimod hos de bedrestillede familier betød genetik mest i forhold til IQ niveau. Altså skilte de bedrestillede familier sig ikke ud fra normen i forhold til hvor kloge børn de fik, hvorimod de dårligere stillede familier fik børn med generelt lavere IQ.

Bearbejdelse af information:

Når folk skal bearbejde information er der ofte mest fokus på det negative, og folk bruger mere tid på det negative. For eksempel er det blevet konkluderet at mennesker vil have information om negative oplevelser, og have det til at give mening/have en forklaring. En undersøgelse der understøtter denne konklusion er hvor folk skulle spille på heste, hvor de samtidig skulle kommentere på deres tanker omkring spillet. Her viste det at de folk der tabte penge diskuterede situationen mere end de der vandt. Altså ”taberne” søgte efter mening for tabet. I medieverden sælger ”dårlige” historier også bedst, dårlig information får mest opmærksomhed, og det er det der sælger.

Dannelse af indtryk:

Her vender vi tilbage til relationer, men ikke de nære relationer som tidligere. Også her påstår forskere at der er en positiv-negativ asymmetri, hvilket betyder at negativ information om en person eller et nyt bekendtskab vægter mere end positiv information. En del undersøgelser bekræfter at negative ord om en person trækker indtrykket af den person ned, selvom der er ligeså mange positive ord om samme person. Også morale i dannelse af indtryk er blevet undersøgt, og her har undersøgelser vist at moralske dårlige beslutninger har stor betydning for det indtryk man danner sig af en person, og de gode ting man gør vejer ikke op for det. Utallige gode indtryk gør måske ikke op for et dårligt.

Selvet:

Når man skal vurdere sig selv, vurdere flest mennesker sig selv positivt, hvilket er meget normalt. Så her burde God være stærkere end Dårlig. Men folks selvopfattelse er somme tider urealistisk, og folk har generelt en stærk motivation for at opretholde en positiv opfattelse af dem selv. Derfor kan Dårlig faktisk være stærkere end God. Den stærke motivation for at opretholde en positiv opfattelse af sig selv kan opnås via to forskellige metoder: 1) undgå dårlig opfattelse af en selv (beskyttelse af sig selv) og 2) forstærke en god opfattelse af en selv (forbedring af en selv). Hvis Dårlig er stærkere end God bør ”beskyttelse af sig selv” være stærkere end ”forbedring af sig selv”. Her viser undersøgelser at disse to metoder til motivation arbejder sammen, men når de kan blive separeret så er folk mere tilbøjelige til at beskytte sig selv.

Feedback:

Det sidste felt der vil blive undersøgt i denne opsummerende artikel er feedback. Når man hellere vil beskytte sig selv (se ovenfor), kan det hænge sammen med at man hellere vil undgå negativ feedback end at maksimere positiv feedback, og dermed beviser at Dårlig er stærkere end God. Undersøgelser blandt studerende viser at negativ feedback påvirkede dem mere, og de havde et stærkere behov for at beskytte dem selv mod nederlag end at forstærke muligheden for succes. I flere forskellige undersøgelse vises det at negativ feedback påvirkede personerne, hvorimod neutral eller positiv feedback ikke påvirkede i samme grad. For eksempel blev selvtilliden lavere ved lav feedback, men ikke højere ved positiv feedback.

Så Dårlig er stærkere end God, og det kan virke meget pessimistisk, men det kan være vi er genetisk indstillede til at tilpasse os negative situationer, og så vil det ikke betyde noget. Herudover kan det gode stadig vinde over det dårlige ved simpelt at have flere gode positive oplevelser i sit liv end dårlige. Så sørg for at fylde dit liv med gode situationer.

Resume af artiklen: “Bad is stronger than Good” af Roy F. Baumeister m.fl.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *